Thiết kế- Thi công nội thất - Sản xuất trực tiếp | Nội thất Triệu Gia

Trụ sở chính của iCrave tại New York: Nơi khích lệ tinh thần hợp tác

Trụ sở chính của iCrave tại New York: Nơi khích lệ tinh thần hợp tác

iCrave là công ty thiết kế và xây dựng thương hiệu đóng tại New York đã giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Sản phẩm thiết kế của iCrave đã được nhiều tạp chí chuyên ngành vinh danh, vì vậy chỉ có iCrave mới xứng đáng là tác giả thiết kế trụ sở làm việc mới của chính họ tại Manhattan.

Thiết kế nội thất Triệu Gia